PODWYŻKA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DLACZEGO GO OTRZYMASZ NAWET JEŚLI PRZEKRACZASZ DOCHÓD

środa, 14 września 2016

          Od listopada tego roku, wchodzi w życie rozporządzenie o podwyżce zasiłku rodzinnego. Rozpoczyna się również nowy okres zasiłkowy, należy więc w odpowiednim miejscy zamieszkania urzędzie gminy złożyć wnioski. Nowy okres zasiłkowy zaczyna się od września , dokumenty należy złożyć najpóźniej do końca września. Jeśli nie wyrobisz się ze złożeniem dokumentów, zasiłek nie przepada. Będzie on "zbity" i wypłacony w kolejnym terminie. Rolnicy mogą złożyć wnioski dopiero po 20.09, gdyż nie ma jeszcze rozliczeń.

        Od tego okresu zasiłkowego wchodzi również nowe rozporządzenie o zminimalizowaniu dokumentów, które należy dostarczyć przy składaniu wniosków. Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będą musiały już przedstawiać między innymi zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

         Konieczność wydania nowego rozporządzenia wiąże się ustawowym obowiązkiem określenia nowego katalogu wymaganych dokumentów, zarówno zaświadczeń jak i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Gdy proponowane zapisy wejdą w życie, osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku następujących dokumentów:

-zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);

-orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

-zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
*źr gazeta prawna


Oczywiście program 500+ idzie osobnym torem. To zasiłek, który nie wlicza się do dochodu. Zasiłek rodzinny jednak od listopada będzie nieco wyższy.


 Oprócz podwyżki samego zasiłku rodzinnego wzrosną także dodatki. Na przykład dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka od 1 listopada wzrośnie z obecnych 185 złotych do 193 zł. Kwota dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wzrośnie natomiast z 90 zł do 95,00 zł miesięcznie (na trzecie i na następne dzieci).

Kto ma, a kto nie ma prawa do zasiłku rodzinnego?


Prawo do zasiłku rodzinnego, a także dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka, ale także osobie uczącej się. Co istotne jednak, zasiłek rodzinny wypłacany jest do czasu osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego nie przysługuje jednak, jeśli dziecko jest już po ślubie, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka, zakład karny), albo pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zainteresowani mogą składać wnioski na dany okres zasiłkowy (rok zasiłkowy liczony jest od początku listopada do końca października) w odpowiednim urzędzie gminy. Warto się pospieszyć, ponieważ jeśli osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, wypłata zasiłku za listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia. *źr onet

W poprzednim okresie zasiłkowym rodzina ta nie pobierała zasiłków rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. W obecnym systemie prawnym rodzina ta także nie uzyskałaby prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Proponowana zmiana spowoduje przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, lecz w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego przez całą rodzinę, czyli o 25 zł, stanowiącego część dochodu otrzymywanego ponad kryterium dochodowe.

Od 1 stycznia 2016 roku po nowelizacji rodziny, które przekraczały dochód mogą starać się o zasiłki, jednak będą one pomiejszone o przekroczoną kwotę.

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacone w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” (653 zł), a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (25 zł), czyli w wysokości 628zł. Po wejściu w życie nowelizacji, czyli od 1 stycznia 2016 r., świadczenia rodzinne będą więc wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami”, a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.
 *źr informator.pl

Kryterium dochodowe

Propozycje rządu w sprawie podwyższenia wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości poszczególnych świadczeń rodzinnych, których ustawowy termin weryfikacji przypada na 2015 rok.

Zgodnie z propozycją strony rządowej podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.
I etap - od 1 listopada 2015 r.:
kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap - od 1 listopada 2017 r.:
kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

W trzech etapach, począwszy od 1 listopada 2015 r., będą rosły kwoty związane z podstawowym świadczeniem rodzinnym, jakim jest zasiłek rodzinny:
89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

od 1 listopada 2016:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017:
100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).
*źr infor.pl


/EDIT/

Dostaję pytania o to komu przysługuje zasiłek alimentacyjny. Nie jest to do końca proste:
-każdej rodzinie, która nie przekracza dochodu
-samotnej matce/samotnemu ojcu, jednak tu jest haczyk

.Kodeks cywilny mówi, że samotna matka to panna z dzieckiem, gdzie ojciec jest nieznany lub wdowa (nieważne, że ojciec uznał dziecko itd, ale nie żyje). Dlatego jeśli w akcie urodzenia dziecka widnieje nazwisko ojca, ma on mieć zasądzone alimenty, bo ponosi obowiązek łożenia na dziecko.

Jeśli jesteś "samotna matką", która w akcie urodzenia dziecka podała nazwisko ojca MUSISZ mieć zasądzone alimenty, inaczej nie otrzymasz świadczenia rodzinnego, co ciekawe, program 500+ nie wymaga zasądzenia alimentów.

Osoby, które mogą otrzymać zasiłek
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

-rodzicom

-jednemu z rodziców

-opiekunowi prawnemu dziecka

-opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)

osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców np. w związku z ich śmiercią lub mającej zasądzone alimenty od rodziców).

Termin pobierania zasiłku

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka do czasu:

-ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub

-nauki dziecka w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

-ukończenia przez dziecko 24 roku życia w przypadku, gdy kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez nią 24 roku życia. *źr obywateklskieinfo


Podobne artykuły

Jak składać wniosek na 500+
tu przeczytasz również o innych zasiłkachLubisz już mnie? Polub
                                                      

13 komentarze

 1. ja wczoraj złożyłam wniosek jak co roku,
  czyli teraz prawie 250 zł na dwoje dzieci :D będzie na składki szkolne za cały rok :)
  dodatkowo jeszcze o stypendium szkolne,bo czas jest do jutra ze względu na niskie dochody jakie mamy
  zaświadczenia z US nie składamy bo MOPS ma wgląd w te dokumenty

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za ten komentarz, na pewno ci, którzy chcą złożyć jeszcze wniosek an stypendium skorzystają z niego.

   Usuń
 2. Co do zasady "złotówka za złotówkę" wprowadzacie w błąd. Istnieje jakiś mechanizm wyliczania, który najprawdopodobniej jest tajemnicą państwową na podstawie którego pracownicy MOPS wyliczają kryterium. Złożyłam w czerwcu wniosek o rodzinne w związku z tym, że w maju powiększyła mi się rodzina. Mój dochód na osobę w rodzinie 720 zł, zasiłki na dzieci które miałabym pobierać ponad 400zł więc coś tu jest nie tak.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najwidoczniej panie w urzędzie wprowadzają cię w błąd. Wyliczasz dochody, dzielisz na członków rodziny, na 12 m-cy. Sprawdzasz kryteria dochodowe. Nie przekraczasz, dostajesz zasiłek, przekraczasz, też dostajesz tylko pomniejszony o kwotę, którą przekraczasz. idź do urzędu i spytaj po prostu o zasadę naliczenia twoje świadczenia.

   Usuń
 3. Od kiedy masz wejść rodzinne bez kryterium dochodowego?

  OdpowiedzUsuń
 4. Aha dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
 5. fajnie ze opisalas to dokladnie ;) bo w necie kazdy inaczej pisze..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie wszystkie urzędy są przyjazne jeśli chodzi o tłumaczenie przepisów, nasz akurat stoi frontem do petenta i odpowie an każde pytanie. Natomiast w artykułach jest przeważnie kopiuj-wklej ustawy i rozporządzenia, bez notek wyjaśniających. Miło, że mogłam pomóc :)

   Usuń
 6. A czy rodzinne jest wliczane do 500+?

  OdpowiedzUsuń